0917.68.85.86

NovaGroup phát triển Mekong Smart City quy mô hơn 10.000 ha

NovaGroup phát triển Mekong Smart City quy mô hơn 10.000 ha

Với dự án Mekong Smart City, NovaGroup mong muốn là cầu nối giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước, với địa phương, trung ương, nhằm hợp lực tạo sức bật mạnh mẽ cho kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển Thành phố thông minh...